ศูนย์นวัตกรรม IRPC  ต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาดูงานวิจัย-พัฒนานวัตกรรม


พยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี  พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักวิจัย บริษัท ไออาร์พีซี  (IRPC) ให้การต้อนรับผู้บริหารและนิสิตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรม IRPC เพื่อศึกษาดูงานทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ IRPC ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ในงานทางด้านการแพทย์และสุขภาพ ตอบรับกระแสแนวโน้มของโลก นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเกี่ยวกับโอกาสในความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมร่วมกัน ผ่านความรู้ความสามารถของแต่ละฝ่ายอีกด้วย