ยอดผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 25,140 ราย เสียชีวิต 89 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.เผยผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 25,140 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 100 ราย ยอดหายป่วยกลับบ้าน 24,854 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 89 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 พบผู้ติดเชื้อใหม่รวม 25,140 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 25,040 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 100 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,609,613 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 24,854 ราย หายป่วยสะสม 1,390,423 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 248,254 ราย และเสียชีวิต 89 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,899 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 25 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 28.4