KTBST SEC คว้ารางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม

นางสาว แจ๊คการีน นาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์ลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) หรือ KTBST SEC คว้ารางวัล “นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ในกลุ่มประเภทรางวัลกลุ่มที่ 6 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สายนักลงทุนสถาบัน ประจำปี 2021” ในงาน IAA Best Analyst Awards 2021 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)

นับเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจต่อนักวิเคราะห์ และบริษัท ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ ของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของ KTBST SEC และความมุ่งมั่นของนักวิเคราะห์ที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างมุ่งมั่นโดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอบทวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ให้กับนักลงทุน รางวัลดังกล่าวยังสะท้อนถึงการยอมรับจากนักลงทุนในตลอดปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ทางฝ่ายวิเคราะห์ของ KTBST SEC จะยังคงทุ่มเทการนำเสนอบทวิเคราะห์คุณภาพต่อไป และพัฒนาบทวิเคราะห์ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่องในการเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนของลูกค้า และนักลงทุน และคงความเป็นองค์กรผู้ให้บริการทางการเงินและการลงทุนที่มีคุณภาพ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและนักลงทุนในการใช้บริการต่อไป