ฟินันเซีย เชียร์สนั่น “ซื้อ” EA ระบุเฟคนิวส์ขาดหลักฐานชัดเจน

HoonSmart.com>>บล.ฟินันเซีย ไซรัส ออกบทวิเคราะห์ แนะนำ “ซื้อ” EA ให้แนวต้าน 122 บาท  ระบุผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงเดิมไม่มีการออก , ธุรกรรมการซื้อที่ดินสำหรับ Blue Tech City IE และการลงทุนสำหรับ Solar Farm  และวินด์ฟาร์ม ดีและมีกำไรสูง สร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของ EA

บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า เหตุการณ์เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2565 ราคาหุ้นของ EA NEX (หัวใจสำคัญด้านการตลาดและผู้จัดจำหน่ายรถ EV หลักของ EA) และ BYD (หนึ่งในลูกค้าหลักของ EA สำหรับ e-bus) มีมูลค่าลดลง 5.75%

ราคาหุ้น EA ลดลง  4.5% ,  NEX 2.1%  สำหรับ BYD เราคิดว่า สาเหตุหลักคือความกังวลสำคัญสามประการของนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางธุรกิจในอดีตและปัจจุบันของ EA ดังนี้

1) การโอนหุ้นจากการถือครองหุ้นในประเทศ เป็นการถือหุ้นโดยต่างประเทศ (Local to Foreign)

2) การซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่ดินสำหรับนิคมอุตสาหกรรม Blue Tech ของ EA และ 3) การก่อสร้างและการลงทุนโครงการ Solar Farm ในจังหวัดนครสวรรค์ เราเชื่อว่าข้อกังวลทั้งสามนั้น ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและขาดหลักฐานที่ชัดเจน โดยมีข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนที่ต้องเปิดเผย และมีแนวโน้มว่าจะเป็นการเข้าใจผิด

การวิเคราะห์ของเราระบุว่า ไม่พบหลักฐานพร้อมข้อสรุปเช่น :

1. ไม่มีการออกและลดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 และนายสมโภชน์และผู้ก่อตั้งอีกสองคน ยังคงรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน EA ไว้ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีเพียงนายสมโภชน์เท่านั้น ที่เปลี่ยนการถือหุ้นของ EA จากภายใต้ชื่อของตนเองเป็น SF ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กองทุนทรัสของ UBS AG Singapore Branch

2. ไม่น่าจะเป็นธุรกรรมที่ไม่ยุติธรรมและไร้เหตุผลสำหรับ EA ในการซื้อที่ดินจากผู้ก่อตั้ง LPH การซื้อที่ดินของ LPH ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของ EA โดยการเสี่ยงเบื้องต้นสำหรับการแปลงสภาพที่ดินให้เป็นสีเขียวเป็นสีม่วง แต่ยังลดราคาการได้มาซึ่งที่ดินด้วย

3. การลงทุนของ EA ในธุรกิจฟาร์มโซลาร์และพลังงานจากลมเป็นไปได้ด้วยดีด้วย

ประวัติการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและผลกำไรสูงที่พิสูจน์แล้ว ไม่ว่าบริษัท EPC ใด สำหรับโซลาร์ฟาร์มของ EA จะประสบความสำเร็จและดำเนินการเพื่อดำเนินโครงการโซลาร์ฟาร์มให้เสร็จทันเวลา เราเชื่อว่า การลงทุนของ EA ในโซลาร์ฟาร์มนั้นดี และสามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของ EA ตามหลักฐานในผลกำไรที่สูง

ด้านราคาหุ้น EA เปิดตลาด ปรับตัวลงทันที ต่ำสุด 87.50 บาท สูงสุด 92 บาท ล่าสุด เวลา 10.48 น . ราคาเคลื่อนไหวที่ 88.50 บาท ลดลง 5.75 บาท หรือ 6.10% มูลค่าซื้อขาย 3,732.91 ล้านบาท