ยอดผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 21,088 ราย เสียชีวิต 91 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.เผยผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 21,088 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 93 ราย ยอดหายป่วยกลับบ้าน 27,519 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 91 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 5 เมษายน 2565 พบผู้ติดเชื้อใหม่รวม 21,088 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 20,995 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 93 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,534,140 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 27,519 ราย หายป่วยสะสม 1,313,333 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 250,145 ราย และเสียชีวิต 91 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,862 รายเฉลี่ยจังหวัดละ 24 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 28.3