ตลท.-ส.แม่บ้านตำรวจ จัดเวิร์กชอปฝึกบริหารจัดการเงินผ่านแอป Happy Money

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกับสมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดเวิร์กชอปออนไลน์ “Happy Money สุขเงินสร้างได้” แก่ข้าราชการตำรวจจากทุกสังกัดทั่วประเทศ พร้อมครอบครัว จำนวน 45 นาย โดยมี กนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ และพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเปิดการอบรม เมื่อ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าอบรมทุกคนได้ฝึกวิเคราะห์สถานะการเงิน การเก็บข้อมูลทางการเงินของตนเองผ่านแอป Happy Money พร้อมนำส่งผลปฏิบัติเพื่อรับคำแนะนำจากวิทยากร

แอปพลิเคชัน “Happy Money” เป็นเครื่องมือช่วยการให้การบันทึกข้อมูลทางการเงิน ทำได้สะดวก ครบถ้วน ทำให้ผู้ใช้แอปสามารถนำข้อมูลที่บันทึกทั้งสินทรัพย์-หนี้สิน รายได้-รายจ่าย มาวิเคราะห์สภาพทางการเงิน เพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง ช่วยให้วางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสมและสามารถปรับพฤติกรรมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายทางการเงินได้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอป “Happy Money” ได้ฟรี จาก App Store หรือ Google Play หรือดูรายละเอียดที่ www.set.or.th/happymoney/app.html