SA ยันผถห.ใหญ่กอดหุ้นแน่นกว่า 80% เดินหน้าปั้นธุรกิจใหม่สร้าง New S-Curve

HoonSmart.com>> “ไซมิส แอสเสท” ยันกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่เปลี่ยน 5 อันดับแรกกอดหุ้น 80% ฟาก “ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ” CEO หุ้นใหญ่อันดับ 1 โอนหุ้นให้ภรรยา “สุนันทา สิ่งสรรเสริญ” สัดส่วน 13.1456% ย้ำไม่กระทบโครงสร้างบริหารงาน เดินหน้าเปิด 6 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 11,621 ล้านบาท โชว์ Backlog ตุนในมือมูลค่า 4,324 ล้านบาท ทยอยรับรู้ถึงปี 69 เดินหน้าพัฒนา 6 ธุรกิจใหม่ มุ่งสร้าง New S -Curve

ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ

นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท (SA) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2565 ได้ทำรายการโอนหุ้นให้ภรรยา คือ นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ จำนวน 155,861,066 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 13.15% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย และชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกของบริษัทฯ หลังทำรายการดังกล่าว ประกอบด้วย นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ถือหุ้นจำนวน 364,223,400 หุ้น คิดเป็น 30.72% นายอุทร ภูษิตกาญจนา 167,777,493 หุ้นคิดเป็น 14.15% นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ 155,861,066 หุ้น คิดเป็น 13.15% นายกมล โอภาสกิตติ 142,598,933 หุ้น คิดเป็น 12.03% และนายธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ 132,800,000 หุ้น คิดเป็น 11.20% ซึ่งจะเห็นว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 อันดับแรก ยังคงถือครองหุ้นในสัดส่วนที่สูงกว่า 80%

“การทำรายการโอนหุ้นในครั้งนี้ ขอยืนยันว่าจะไม่ได้มีผลกระทบต่อกิจการและโครงสร้างผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากปัจจุบันตัวเองและภรรยามีฐานะเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทอยู่แล้ว ทำให้ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุม ตลอดจนนโยบายการดำเนินธุรกิจ และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างใด” นายขจรศิษฐ์ กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตอยู่ที่ 4,500 – 4,900 ล้านบาทจากปีก่อน โดยมีรายได้หลักจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่กำลังดำเนินงานอยู่ (Under Development) จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 23,976.3 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้จะมีโครงการที่แล้วเสร็จคือ Landmark @ MRTA Station และมีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ มูลค่า 18,938.9 ล้านบาท โดยเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายมูลค่า 15,432 ล้านบาทซึ่งมีมูลค่าคงเหลือเป็น Inventory ที่พร้อมขาย เพื่อรับรู้รายได้อีก 5,059.6 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ มีแผนจะเปิดโครงการใหม่ในปี 2565 จำนวน 6 โครงการได้แก่ Landmark @ Kasetsart TSH Station , Monsane Exclusive Villa Ratchapruek-Pinklao , Siamese Kin Ramintra Phase 2 , Siamese Home @ Phaholyothin – Rangsit , Siamese Talingchan และ Siamese Luxury Home @ Ratchapruek – 345 มูลค่ารวม 11,621.9 ล้านบาท

ขณะที่บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างการเติบโตแข็งแกร่ง โดยมีการวางแผนพัฒนาโครงการเพิ่มเติมอยู่ตลอดเพื่อสร้างการรับรู้รายได้ของโครงการใหม่ๆ พร้อมกันนี้ได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพัฒนาโครงการแนวราบให้อยู่ที่ 50% ของรายได้รวมภายในปี 2567 และคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 3,000 – 4,000 ล้านบาท ขณะที่ปัจจุบันบริษัทฯ มี Backlog มูลค่ารวม 4,324.20 ล้านบาท จะรับรู้รายได้ภายในปี 2565-2569

ขณะเดียวกันปีนี้บริษัทได้ขยายโครงการแนวราบ จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 7,500 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้ภายในปี 2565-2570 นี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ เดินหน้าด้วยกลยุทธ์ Asset Play มุ่งขยายฐานรายได้พร้อมกับมองหาโอกาสสร้าง New S-Curve จากธุรกิจใหม่ๆ จากสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการแชร์ต้นทุน ประกอบด้วย 6 ธุรกิจ ได้แก่ 1.ธุรกิจด้านพลังงานสีเขียว 2.ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการ 3.ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของการพักอาศัย 4.ธุรกิจเกี่ยวกับการบริการผู้สูงอายุ 5.ธุรกิจเกี่ยวกับ Spa & Wellness และ6.ธุรกิจการเงินและการลงทุน ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานของ SA ให้สามารถเติบโตได้อย่างโดดเด่นในอนาคต