“หมอวิน” ควง “ทิพย์ ดาลาล” เก็บหุ้น BWG-ETC

HoonSmart.com>>”หมอวิน” นักลงทุนคนดัง ควง “ทิพย์ ดาลาล” บิ๊ก ทริพเพิล ไอ เก็บหุ้นแม่-ลูก BWG – ETC

นายแพทย์รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา (หมอวิน)

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน  (ฺBWG ) ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 29 มีนาคม 2565 ประเภท XM พบผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้ นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ถือหุ้น 183.15 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.02%

นอกจากนี้ยังปรากฎรายชื่อ นายทิพย์ ดาลาล ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ทริพเพิล ไอ ( III ) เข้าถือหุ้น BWG อันดับ 3 จำนวน 125.25 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.75%

อันดับ 4 นายแพทย์ รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา หรือ “หมอวิน” นักลงทุนชื่อดัง ถือหุ้น 100.70 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.21%

อันดับ 5 นายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ ถือ 99.90 ล้านหุ้น หรือ 2.20% และอันดับ 5 นายเจริญชัย แสงทองอร่าม  92.64 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.04%

ทั้งนี้นายทิพย์ ดาลาล  นอกจากซื้อหุ้น BWG แล้ว ก่อนหน้านี้ จากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มี.ค. 2565 ของบริษัท  เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์  (ETC ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ฺBWG  พบนายทิพย์ ถือหุ้น ETC อันดับที่ 6 จำนวน 45.30 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.02% และนายศิรประเสริฐ จีระพรประภา (บิดาหมอวิน)  ถือหุ้น 38 ล้านหุ้น หรือ 1.70%

ทิพย์ ดาลาล