มอร์นิ่งสตาร์แจก 8 รางวัลกองทุน-บลจ.ยอดเยี่ยม 2022 “กสิกรไทย” คว้า 3 รางวัล

HoonSmart.com>> “มอร์นิ่งสตาร์” ประกาศ 8 รางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2022 “บลจ.กสิกรไทย” กวาดสูงสุด 3 รางวัล “บลจ.ยอดเยี่ยม ลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ -รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประเภทหุ้นขนาดใหญ่-กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ตราสารแห่งทุน” ด้านบลจ.เกียรตินาคินภัทร รับ 2 รางวัล “หุ้นขนาดกลางและเล็ก-ตราสารหนี้ระยะกลางและยาว” บลจ.ทิสโก้ คว้ารางวัล “บลจ.ยอดเยี่ยม ลงทุนหุ้นในประเทศ” และบลจ.ไทยพาณิชย์ รับรางวัลกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น บลจ.ทหารไทย รางวัลกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงทุนตราสารหนี้

มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทย่อยของ Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) ผู้นำด้านการวิจัยการลงทุนอิสระ ได้ประกาศผู้ชนะรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2022 จำนวน 8 รางวัล โดยรางวัลประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ ได้แก่ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน ประเภทกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก ได้แก่ กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY (หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป)

ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว ได้แก่ กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)

ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมเพื่อเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ส่วนรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัดและรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

การประกาศรางวัล มอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด จัดขึ้นเพื่อช่วยนักลงทุนเลือกกองทุนที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับนักลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนในกลุ่มเดียวกันในปี 2021 และในระยะยาว มอร์นิ่งสตาร์จะคัดเลือกผู้ชนะโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณร่วมกับวิธีเชิงคุณภาพที่จะพิจารณาผลการดำเนินงานระยะ 1, 3, 5 ปีของกองทุนที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกทั้งหมด โดยใช้ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง

Wing Chan, Head of Manager Research, Europe and Asia Pacific, กล่าวว่า “ผู้ชนะรางวัลในปี 2022 พิสูจน์ให้เห็นถึงการดูแลเงินลงทุนของผู้ลงทุนได้อย่างยอดเยี่ยม ผู้ชนะรางวัลแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนำพาผู้ลงทุนผ่านพ้นช่วงตลาดผันผวนและสร้างผลตอบแทนได้อย่างดีเยี่ยมในระยะยาว เราขอชื่นชมและยินดีกับผู้ชนะรางวัลทุกท่านสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้”

รางวัลประเภทกลุ่มกองทุนมอร์นิ่งสตาร์ใช้ข้อมูลกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021 โดยวิธีการให้รางวัลให้ความสำคัญกับช่วงระยะเวลา 1 ปี แต่กองทุนจะต้องมีผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มในช่วง 3 ปีและ 5 ปีจึงจะได้รับรางวัล การคัดเลือกผู้ชนะจะใช้ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (Morningstar Risk) ที่พิจารณาในส่วนของความผันผวนที่เป็นลบมากกว่าความผันผวนที่เป็นบวก

อ่านข่าว

บลจ.กสิกรไทยคว้า 3 รางวัลใหญ่ Morningstar แชมป์ Best Fund House ตราสารหนี้ในปท.

บลจ.เกียรตินาคินภัทรรับ 2 รางวัลกองทุน ตอกย้ำเชี่ยวชาญครอบคลุมหลากสินทรัพย์

บลจ.ทิสโก้คว้ารางวัลมอร์นิ่งสตาร์ Best Domestic Equity House หุ้นในประเทศ