“สมชาย เวชากร” เฉือนขายหุ้น TH กว่า 2.3626% เหลือถือ 3.9894%

HoonSmart.com>> “สมชาย เวชากร” เฉือนขายหุ้น TH ออก 22.80 ล้านหุ้น สัดส่วน 2.3626% เหลือถือหุ้นในมือ 3.9894%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย สมชาย เวชากร จำหน่ายหุ้นบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง (TH) เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2565 จำนวน 22.80 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.3626% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 38.50 ล้านหุ้น หรือ 3.9894% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น TH วันที่ทำรายการ 23 มี.ค. เปิดที่ 4.00 บาท ขึ้นแตะสูงสุด 4.32 บาท ต่ำสุด 3.88 บาทและปิด 4.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.18 บาท หรือ +4.48% มูลค่าการซื้อขาย 796.83 ล้านบาท

่ราคาล่าสุดปิดตลาด 24 มี.ค.2565 อยู่ที่ 3.98 บาท ลดลง 0.22 บาท หรือ -5.24% มูลค่าการซื้อขาย 508.57 ล้านบาท