GPI กดปุ่ม COD โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 9 MW หนุนผลงานปีนี้โตก้าวกระโดด

HoonSmart.com>> “กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล” เผย True Energy ซึ่งเป็นบริษัทร่วม เริ่มจำหน่ายไฟโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ หนวงบัว นครสวรรค์ ให้กฟผ. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 9 เมกะวัตต์ หนุนผลดำเนินงานปีนี้เติบโตก้าวกระโดด เสริมความแข็งแกร่ง

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (GPI) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2565 โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนแปรรูป (RDF) บริษัท ทรูเอนเนอร์จี จำกัด (True Energy) ที่ตั้งโครงการอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) อย่างเป็นทางการแล้วกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ 9 เมกะวัตต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (GPI) เปิดดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะแปรรูป (Refuse Derived Fuel หรือ RDF) โดยเข้าถือหุ้น 25.75% ในบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะแปรรูปในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักที่จะสร้างผลกำไรแก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ล่าสุดโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรียบร้อย ปัจจุบันได้เริ่ม COD แล้วเมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา

โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะแปรรูปดังกล่าว โดยมีสัญญาเสนอขายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทั้งสิ้น 9 เมกะวัตต์ (สัญญา 5 ปีและต่อครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติ) ซึ่งจะได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (Kwh) เพิ่มจากค่าไฟฐานเป็นระยะเวลา 7 ปี และบริษัทฯได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI เป็นเวลา 8 ปีนับจากวันที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าแก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัทฯ คาดว่าผลการดำเนินงานในปีนี้มีแนวโน้มเติบโตก้าวกระโดดและเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะช่วยสร้างผลกำไรเข้ามาอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว เนื่องจากมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ.ที่แน่นอน จากปัจจุบันที่มีรายได้หลักจากการจัดงานบางกอก อินเตอร์ เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าดังกล่าวได้รับการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานสากล คำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการติดตั้งระบบและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง ตามหลักการปฏิบัติที่จัดเตรียมไว้ เช่น อาคารโรงไฟฟ้าถูกออกแบบเป็นระบบปิด, ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลพิษแบบต่อเนื่อง, ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการปล่อยสารมลพิษตามเกณฑ์มาตรฐาน, ควบคุมคุณสมบัติเชื้อเพลิง RDF ตามมาตรฐาน เป็นต้น เพื่อให้ความมั่นใจแก่ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้า นอกจากนี้โรงไฟฟ้ายังมีส่วนช่วยกำจัดขยะชุมชนเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

“การลงทุนครั้งนี้คาดว่าจะใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 5 ปี ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ จากปัจจุบันที่มีธุรกิจหลัก 3 กลุ่มคือ ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าด้านยานยนต์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ธุรกิจรับจ้างพิมพ์และธุรกิจสื่อ ที่สร้างรายได้หลักแก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา” นายพีระพงศ์ กล่าว