“อิออน” เดินหน้าธุรกิจนายหน้าประกันภัยปกติ หลังแก้ไขตามเกณฑ์ Market Conduct

HoonSmart.com>> “อิออน ธนสินทรัพย์” แจงกรณีธปท.กล่าวโทษบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บุคคลอื่นมาเสนอขายประกัน ได้แก้ไขและปฏิบัติตามเกณฑ์ Market Conduct แล้ว เดินหน้าธุรกิจนายหน้าประกันภัยได้ตามปกติ

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) หรือ AEONTS ชี้แจงกรณีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กล่าวโทษ บริษัทฯ ที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เรื่องการดูแลข้อมูลลูกค้า การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยโดยได้มีการทำสัญญากับบริษัทประกันภัย ในการติดต่อลูกค้าภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยซึ่งบริษัทฯ ได้รับความยินยอมที่ไม่สมบูรณ์จากลูกค้าบางส่วน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) โดยได้ดำเนินการแก้ไขให้ได้รับความยินยอมจากลูกค้าโดยสมบูรณ์และให้ความรู้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามเกณฑ์ด้านการให้บริการข้างต้น ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยได้ตามปกติ ต่อไป

อ่านข่าว

ธปท.กล่าวโทษ”อิออนฯ-แมคคาเลฯ” ไม่ดูแลข้อมูลลูกค้า-ไม่ออกใบแจ้งหนี้