KSL กำไรโค้งแรก 332 ลบ. เพิ่มขึ้น 8% รายได้โต ราคาน้ำตาลพุ่ง

HoonSmart.com>> “น้ำตาลขอนแก่น” เปิดกำไรไตรมาส 1/65 สิ้นสุดม.ค.65 กำไรสุทธิ 332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% รายได้จากการขายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล 2,929 ล้านบาท พุ่ง 122% เหตุปริมาณขายน้ำตาลเพิ่ม 85% ราคาขายส่งออกปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก ด้านรายได้ขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 11%

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น (KSL) เปิดเผยผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1 ปี 2565 (พ.ย.2564-ม.ค.2565) มีกำไรสุทธิ 332.07 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.075 บาท เพิ่มขึ้น 8% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 308.56 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.07 บาท

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาลจำนวน 2,927 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,611 ล้านบาท หรือ 122% เมื่อเทียบงวดไตรมาส 1/2564 มีสาเหตุหลักจากปริมาณการขายน้ำตาลเพิ่มขึ้นและราคาขายส่งออกปรับตัวสูงขึ้น มีปริมาณการขายน้ำตาลจำนวน 157,130 ตัน เพิ่มขึ้น 84% และราคาขายน้ำตาลโดยรวมทุกช่องทางการจำหน่าย มีอัตราโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 9% เป็นผลมาจากราคาน้ำตาลตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้ ในไตรมาส 1/2565 สัดส่วนปริมาณขายน้ำตาลส่งออกต่างประเทศ คิดเป็น 67% ของปริมาณขายทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าไตรมาส 1/2564 ที่มีสัดส่วนการขายส่งออกคิดเป็น 21%

รายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 256 ล้านบาท เป็น 283 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% จากปริมาณขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และมีรายได้จากธุรกิจสนับสนุนเพิ่มขึ้นจำนวน 33 ล้านบาท หรือ 23% มีสาเหตุหลักชาวไร่มีกิจกรรมเพิ่มผลผลิตอ้อยในฤดูกาลเพาะปลูกหน้า

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 409 ล้านบาท เป็น 630 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54% โดยเพิ่มขึ้นตามปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 23% ในไตรมาส 1/2564 เป็น 18% ในไตรมาส 1/2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนค่าอ้อยที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 16% และต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้น

ด้านต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 33 ล้านบาท เป็น 85 ล้านบาท ตามปริมาณการขายส่งออกน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยรวมเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท หรือ 6% โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายพยักงานเพิ่มขึ้น