STOWER ลุยตั้งเสาโทรคมนาคมในฟิลิปปินส์ มี.ค.นี้ GLOBE Telecom เซ็นเช่า 15 ปี

HoonSmart.com>> “สกาย ทาวเวอร์” เผย Sky-Infra บริษัทย่อยทางอ้อมในฟิลิปปินส์ เซ็นสัญญา GLOBE Telecom เป็นผู้เช่าหลักเสาโทรคมนาคมในฟิลิปปินส์ ระยะเวลา 15 ปี เดินหน้าลงทุนตั้งเสาโทรคมนาคมเดือนมี.ค.65 ตามแผนให้เช่า 240 สถานีในปี 65

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ (STOWER) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท Sky Towers Infra Inc. (Sky-Infra) ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ลงนามในสัญญาเช่าหลัก (Master Lease Agreement) เพื่อให้เช่าเสาโทรคมนาคมกับ GLOBE Telecom Inc. ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศฟิลิปปินส์ โดย Sky-Infra ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของรัฐบาลฟิลิปปินส์ (Department of ICT) ได้ดำเนินธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

บริษัทจะเริ่มดำเนินการลงทุนตั้งแต่เดือนมี.ค.2565 นี้ตามแผนธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคมจำนวน 240 สถานีในปี 2565 โดย GLOBE Telecom เป็นบริษัทผู้เช่าหลักตามสัญญาเช่าระยะยาว 15 ปี ซึ่งแจ้งยืนยันพื้นที่ที่ต้องการเช่าใน Batch แรกแล้ว และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.-ก.ค.นี้