ตลท.ชวนรับชม ‘SET SE101: Online Offering Season 2’ 11-12 มี.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนผู้สนใจร่วมรับชม “SET SE101: Online Offering Season 2” รายการให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อสังคม กับ 2 หัวข้อสุดท้ายที่จะทำให้พร้อมเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ศุกร์ที่ 11 มี.ค. 20.00 น. “How-to เขียนแผนธุรกิจ” เทคนิคการสร้างแผนที่ให้ธุรกิจแบบเข้าใจง่ายและทำได้จริง โดย ดร. ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ วิทยากรระดับ Mentor ศูนย์ส่งเสริมความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสาร์ที่ 12 มี.ค. 20.00 น. “โรงแรมใหญ่หัวใจยั่งยืน กับ SIVATEL” ฟังมุมมองการบริหารธุรกิจที่เน้นสร้างการเติบโตแบบยั่งยืน ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย คุณอลิสรา ศิวยาธร CEO โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ นอกจากนี้ ผู้สนใจสามารถรับชม Episode1 – 9 ย้อนหลังที่ออกอากาศไปแล้ว ที่เป็นความรู้การเป็นผู้ประกอบการทางสังคม และการแบ่งปันรูปแบบการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมตัวอย่างจากวิทยากรผู้ทรงเกียรติ รับชมได้ที่ www.setsocialimpact.com ในหน้า Impact Program หรือที่ FB live: SET Social Impact