JMT-W2 เข้าเทรด 11 ก.ย.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ JMT-W2 เริ่มซื้อขายในตลาด 11 ก.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W2 จำนวน 221,997,470 หน่วย เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันที่ 11 ก.ย. 2561

JMT-W2 มีอายุ 3 ปี กำหนดอัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 19.00 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 28 ธ.ค. 2561 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 27 ส.ค. 2564

สำหรับราคาหุ้น JMT ปิดตลาดวันที่ 7 ก.ย.2561 อยู่ที่ 12.60 บาท เพิ่มขึ้น +0.10 บาท หรือ +0.80% มูลค่าการซื้อขาย 3.72 ล้านบาท