ORI ซื้อโรงแรม 3 แห่งจาก ERW ที่ภูเก็ต-หัวหิน-กระบี่ เพิ่มโอกาสธุรกิจ

HoonSmart.com>>”ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” ซื้อโรงแรม 3 แห่งจาก”ดิ เอราวัณ กรุ๊ป” เพิ่มพอร์ตเซ็กเมนท์ใหม่ กลุ่มบัตเจ็ท โฮเทล ขยายโครงการไปเมืองท่องเที่ยว 

นาย พีระพงศ์ จรูญเอกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) เปิดเผยว่า บริษัทฯ อนุมัติให้บริษัทย่อย เข้าทําสัญญาซื้อขายโรงแรมจํานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมไอบิส ภูเก็ต กะตะ โรงแรมไอบิส หัวหิน และโรงแรมไอบิส สไตล์ กระบี่ อ่าวนาง กับบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERW) และ บริษัท เอราวัณ นาคา ได้ที่ดินจํานวน 8 แปลง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ

การซื้อโรงแรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพอร์ตเซ็กเมนท์ใหม่สําหรับกลุ่มบัตเจ็ท โฮเทล และเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยการขยายโครงการไปยังพื้นที่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยว คาดว่าธุรกรรมการซื้อขายจะแล้วเสร็จในเดือนเม.ย.2565