บลจ.กรุงศรีเก็บ WORK เข้าพอร์ต 0.7411% ขยับถือหุ้น 5.4086%

HoonSmart.com>> “บลจ.กรุงศรี” ซื้อหุ้น WORK เข้าพอร์ตเพิ่มกว่า 3.27 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.7411% ขยับถือหุ้น 5.4086%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี จำกัด ได้มาหุ้นของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (WORK) เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2565 จำนวน 3,272,800 หุ้น หรือ คิดเป็น 0.7411% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 23,882,400 หุ้น หรือ คิดเป็น 5.4086% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น WORK ปิดตลาดภาคเช้าที่ราคา 26.00 บาท ลดลง 1.00 บาท หรือ -3.70% มูลค่าการซื้อขาย 53.07 ล้านบาท