“เอเซียพลัส” แนะชะลอลงทุน TRUE คดีทีโอทีกดหุ้น

บล.เอเซียพลัส มองหุ้น TRUE ยังถูกกดดันจากข้อพิพาทคดีทีโอที ระยะสั้นแนะชะลอลงทุน ประเมินความเสียหายหากแพ้คดีกระทบมูลค่าหุ้น 3 บาทต่อหุ้น

ฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส แนะนำในระยะสั้นให้ชะลอการลงทุนหุ้นบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ( TRUE ) ออกไปก่อน แม้ทางปัจจัยพื้นฐานแนะนำซื้อ โดยประเมินว่า ประเด็นคดีพิพาทกับทีโอที จะกดดันราคาหุ้น TRUE และคาดว่า TRUE จะยังไม่ตั้งสำรองค่าเสียหาย อันเกิดจากคำตัดสินของอนุญาโตฯ เนื่องจากยังไม่ใช่ข้อยุติของกระบวนการทางกฎหมาย

อย่างไรก็ตามแต่กรณีเลวร้ายสุด หากต่อสู่กันตามขั้นตอนของกฏหมายจนถึงที่สุด คือ ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง และอุทธรณ์ไปจนถึงศาลปกครองสูงสุด และไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากคำชี้ขาดของอนุญาโตฯ TRUE จะต้องตั้งสำรองในงบกำไรขาดทุน โดยหากคำนวณดอกเบี้ยส่วนเพิ่มถึงเดือนส.ค. 2561 จะคิดเป็นรายจ่ายราว 1.0 แสนล้านบาท สูงกว่าคาดการณ์กำไรของ TRUE ในแต่ละปี กระทบมูลค่าพื้นฐานของหุ้น TRUE ราว 3 บาทต่อหุ้น

อย่างไรก็ตาม กระบวนการศาลต้องใช้วลาอีกยาวนาน ขณะที่ความเสียหายที่เกิดขึ้น หากแพ้คดีก็ยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอน จึงยังคงประมาณการกำไรและมูลค่าพื้นฐานเดิมไปก่อน จนกว่าจะความชัดเจน
ด้วยความเสี่ยงทางคดีที่มีอยู่

ทั้งนี้ ราคาหุ้น TRUE ร่วงลงอย่างรุนแรงตั้งแต่เปิดตลาด หลังจากที่บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2 เรื่อง คือ 1.ไม่เห็นด้วยกับเงินที่ กสทช.เรียกร้องให้ชำระ 3.3 พันล้านบาท จากกรณีที่ TRUE ใช้คลื่นสัมปทานให้บริการลูกค้าชั่วคราวช่วงปี 2556-2558 ตามมาตรการเยียวยาของกสทช. และ  2. กรณีพิพาท TOT ระบุว่า TRUE ละเมิดสัญญาร่วมทุนขยายบริการโทรศัพท์ ล่าสุด อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ TRUE ชำระเงินค่าผิดสัญญาให้ TOT เป็น 2 ส่วน คือ ตัง้แต่เดือนก.ย. 2544 – เดือนส.ค.2558 ไม่ต่ำกว่า 7.6 หมื่นล้านบาท และตั้งแต่เดือนต.ค.2558 – เดือนธ.ค.2560 ไม่ต่ำกว่า 1.82 หมื่นล้านบาท ซึ่ง  TRUE ไม่เห็นด้วยกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และจะดำเนินการต่อสู้ตามกฎหมายต่อไป

หุ้น TRUE ปิดตลาดที่ 5.85 บาท -0.55 บาท หรือ -8.59% มูลค่าการซื้อขาย 5,078.84 ล้านบาท สูงสุดของตลาด จากราคาเปิดที่ตลาด 5.90 บาท ลดลง 0.50 บาท หรือ -8.47% และลงต่ำสุด 5.55 บาท หรือ -13.28%