B ฉลุย! ผถห.ไฟเขียวเพิ่มทุนขาย RO ราคาพาร์-แจกฟรีวอร์แรนต์

HoonSmart.com>> ผู้ถือหุ้น “บี จิสติกส์” โหวตผ่านฉลุยแผนเพิ่มทุนขายผู้ถือหุ้นเดิม 1.4 พันล้านหุ้น ราคาพาร์ สัดส่วน 1.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมแจกฟรีวอร์แรนต์ B-W7 ชี้รองรับการปรับโครงสร้างสู่ธุรกิจสีเขียวโฟกัส“กรีนโลจิสติกส์-สาธารณูปโภค” กำหนดจองซื้อและชำระค่าหุ้นตั้งแต่ 22-25 และ 28 ก.พ.นี้

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท บี จิสติกส์ (B) เปิดเผยว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 7 ก.พ.2565 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,437.83 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,655.61 ล้านบาท เป็น 3,093.44 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,114.45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้(พาร์) 0.68 บาท เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 1,409.63 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ราคาหุ้นละ 0.68 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันจองซื้อและรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 22-25 และ 28 ก.พ.นี้

ส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออีก 704.81 ล้านหุ้น เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ(วอร์แรนต์)ชุดที่ 7 หรือ B-W7 ที่จัดสรรฟรีให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ และชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน สัดส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยวอร์แรนต์ ในราคาใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นละ 0.99 บาท

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ราคาหุ้นละ 0.68 บาท แต่ทั้งนี้บุคคลในวงจำกัดที่จองซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรรวอร์แรนต์ W-B7

“การเพิ่มทุนในครั้งนี้ รองรับการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม B ที่มุ่งสู่ธุรกิจสีเขียว เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต เรามีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนชัดเจน โดยโฟกัสลงทุนในโครงการด้าน Green Logistics และลงทุนในโครงการด้านสาธารณูปโภคที่เป็น Green Utilities “ดร.ปัญญา กล่าว