“ออมสิน”เผยปี 64 ให้สินเชื่อใหม่ 5.9 แสนลบ.กำไร 25,260 ลบ.

HoonSmart.com>>ธนาคารออมสินเผยปี 64 ปล่อยสินเชื่อใหม่ 5.9 แสนล้านบาท ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤต เดินหน้าโครงการลดค่าใช้จ่าย  1.2 หมื่นล้านบาท/ ปี หนุนกำไร 25,260 ล้านบาท ทำภารกิจเพื่อสังคม ส่งรายได้เข้ารัฐ 1.6 หมื่นล้านบาทสูงเป็นอันดับ 4  ปล่อยสินเชื่อผ่านแอป MyMo สำเร็จเป็นครั้งแรก  แผนงานปี 65 พุ่งเป้าหมายธนาคารเพื่อสังคม ช่วยคนตกงาน ส่งเสริมการออม วางแผนเกษียณ ขับเคลื่อนองค์กรตามกรอบ ESG , BCG Model

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2564 ว่า มีสินทรัพย์รวม 3,045,000 ล้านบาท สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ มียอดเงินฝากรวม 2,576,934 ล้านบาท ยอดสินเชื่อรวม 2,270,281 ล้านบาท โดยเป็นการปล่อยสินเชื่อใหม่รวม 590,000 ล้านบาท และมีความแข็งแกร่ง อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ 16.06%

นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ให้อยู่ในระดับต่ำ 2.5% ของสินเชื่อรวม และมีเงินสำรองรวม  93,000 ล้านบาท สูงที่สุดในรอบหลายปี คิดเป็นสัดส่วนต่อ NPLs (Coverage Ratio) สะท้อนความมั่นคงที่ระดับ 165.09%  โดยได้ดำเนินโครงการลดต้นทุนการดำเนินงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 12,000 ล้านบาทต่อปี และทำกำไรได้ในระดับที่เหมาะสมรวม 25,260 ล้านบาท จัดสรรกำไรทำภารกิจช่วยสังคมตามนโยบายรัฐ และนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินกว่า 16,000 ล้านบาท สูงสุดอันดับ 4 จากรัฐวิสาหกิจ 58 แห่ง

” ธนาคารออมสินดำเนินงานในปี 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ธนาคารเพื่อสังคม” ยึดหลักบริหารจัดการนำกำไรส่วนหนึ่งมาสนับสนุนภารกิจเพื่อสังคม ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธนาคาร “นายวิทัยกล่าว

ส่วนบทบาทภารกิจธนาคารเพื่อสังคมในปี 2564 ที่ผ่านมา  ธนาคารได้สนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และผู้มีรายได้น้อยเป็นจำนวนมาก ผ่านมาตรการและโครงการต่าง ๆ รวม 36 โครงการ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 11.6 ล้านคน ประสบความสำเร็จในการอนุมัติสินเชื่อผ่านแอป MyMo (Digital Lending) ให้ลูกค้าเป็นจำนวนกว่า 1.5 ล้านราย ทำให้สะดวกรวดเร็ว ลูกค้าได้รับเงินกู้โดยไม่ต้องไปติดต่อธนาคาร รวมถึงผลงานสำคัญในการเข้าทำธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์/รถยนต์ สร้างแรงกดดันให้เกิดการลดโครงสร้างดอกเบี้ยทั้งตลาด ซึ่งสามารถปล่อยสินเชื่อรวม 12,000 ล้านบาท ช่วยผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินด้วยต้นทุนที่ถูกลงและเป็นธรรม

สำหรับแผนงานในปี 2565 ธนาคารเดินหน้าบทบาทธนาคารเพื่อสังคม มุ่งเน้นดำเนินการภารกิจที่สำคัญ ประกอบด้วย การสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนที่ต้องตกงาน ถูกเลิกจ้าง หรือขาดรายได้ด้วยเหตุโควิด-19 การจัดทำโครงการสินเชื่อที่ดินและขายฝาก เพื่อช่วยผู้ที่เดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ ด้วยโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม การยกระดับบริการอนุมัติสินเชื่อผ่านแอป MyMo ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล Alternative Data Analytic

นอกจากนี้ยังขยายบทบาทส่งเสริมการออมโดยให้ความสำคัญกับการวางแผนเกษียณ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ตลอดจนการขับเคลื่อนองค์กรตามกรอบแนวคิด ESG และ BCG Model ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมผ่านการบริหารจัดการองค์กรในมิติต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความสมดุลของปัจจัยความสำเร็จ 3 P (People – Planet – Profit) นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งระดับองค์กร สังคม และระดับประเทศ