ตลาดฯ รับ UPA-W2 เทรด 8 ก.พ.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ mai รับวอร์แรนต์ UPA-W2 เริ่มซื้อขาย 8 ก.พ.65

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ (mai) รับหลักทรัพย์บสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ UPA-W2 จำนวน 2,021,723,842 หน่วย เริ่มการซื้อขายในตลาดวันที่ 8 ก.พ. 2565

UPA-W2 มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (28 มกราคม 2565) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น วันใช้สิทธิครั้งแรก 31 มี.ค. 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 27 ม.ค. 2566

หุ้น UPA ปิดตลาดภาคเช้าที่ราคา 0.38 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท หรือ +5.56% มูลค่าการซื้อขาย 215.74 ล้านบาท