ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 10,879 ราย เสียชีวิต 20 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม จำนวน 10,879 ราย แบ่งเป็นในประเทศ 10,701 ราย มาจากต่างประเทศ 178 ราย หายป่วย 8,285 ราย เสียชีวิต 20 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
รวม 10,879 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 10,701 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 178 ราย
ผู้ป่วยสะสม 273,566 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 8,285 ราย
หายป่วยสะสม 215,179 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 91,037 ราย

เสียชีวิต 20 ราย