TTCL คว้างาน PTTEP SP โครงการ Oil and Gas มูลค่า 1.6 พันลบ.

HoonSmart.com>> “ทีทีซีแอล” ได้งานโครงการ Engineering, Procurement, Construction ของ “พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด” มูลค่าประมาณ 1,600 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 29 เดือน

บริษัท ทีทีซีแอล (TTCL) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งเจตจำนงสำหรับโครงการก่อสร้างในประเทศ ซึ่งเป็นโครงการประเภท Oil and Gas ของโครงการ Engineering, Procurement, Construction (EPC) for Sinphuhorm Central Boost Compressor and its Facilitie ของบริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด (PTTEP SP Limited) มูลค่าโครงการประมาณ 1,600 ล้านบาท (หรือประมาณ 48.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จังหวัดขอนแก่น ระยะเวลาประมาณ 29 เดือน

สำหรับขอบเขตงานเป็นการออกแบบวิศวกรรม,จัดซื้อเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์, ก่อสร้างและทดสอบการ เดินเครื่อง