PROEN เพิ่มพื้นที่รองรับ Server สร้างรายได้กว่า 360 ลบ./ปี หนุนอนาคตโต

HoonSmart.com>>โปรเอ็น คอร์ป วางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ข้อมูลดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่เพิ่มพื้นที่ให้บริการ 10,000 ตร.ม. รองรับเครื่อง Server 1,000 Rack สร้างรายได้ประจำเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 360 ลบ.ต่อปี คาดพร้อมเปิดให้บริการในปี 65  หนุนอนาคตโตก้าวกระโดด

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 65 บริษัทฯ ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างอาคาร PROEN IDC (Internet Data Center) ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 – ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โดยมีดร.สาธิต พุทธชัยยงศ์ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ สำหรับอาคารดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่นี้ จะมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 10,000 ตารางเมตร ซึ่งมีศักยภาพในการให้บริการรองรับเครื่อง Server (Rack) ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 Rack และคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในช่วงปลายปี 2565 หรือไม่เกินไตรมาส 1 ของปี 2566

“อาคารดังกล่าวจะเป็นอาคารที่เน้นการออกแบบให้คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และความเหมาะสมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการให้บริการเพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยี และเมื่ออาคารดังกล่าวเปิดใช้งานเต็มตามความสามารถแล้วคาดว่าจะสร้างรายได้กลับคืนให้บริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 360 ล้านบาทต่อปี และจะเป็นฐานในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทในระยะยาวที่มีลักษณะเป็นรายได้ประจำ หรือ Recurring Income สนับสนุนการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า ปัจจุบันภาพรวมอุตสาหกรรม Data center ของไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าเฉลี่ยการเติบโตประมาณ 20% ต่อปี ซึ่งในช่วงปี 2565 น่าจะมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 3.2 หมื่นล้านบาท หรือเติบโตระดับ 24% โดยจะมาจากการเติบโตของ public cloud เป็นหลัก เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถประหยัดงบลงทุนในส่วนของอุปกรณ์ไอที และยังมีความยืดหยุ่นในการขยายหรือลดการใช้งานได้มากกว่าแบบ colocation หรือ private cloud อีกด้วย