บลจ.บัวหลวง ซื้อ AS เพิ่ม 2 ล้านหุ้นขยับถือ 5.0033%

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง เข้าเก็บหุ้น “เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น” (AS) เข้าพอร์ตเพิ่ม 2 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.4382% หนุนถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.0033%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้มาหุ้นของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (AS) เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2565 จำนวน 2 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.4382% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 22,835,500 หุ้น หรือ 5.0033% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น AS เมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่ทำรายการ ราคาเปิด 19.30 บาท ขึ้นไปแตะสูงสุด 19.80 บาทและลงต่ำสุด 18.70 บาท ปิดที่ 19.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท หรือ +1.54% มูลค่าการซื้อขาย 116.51 ล้านบาท

ขณะที่ปิดตลาด 28 ม.ค.อยู่ที่ 19.80 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 23.36 ล้านบาท