ตลท.ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน “นักเรียนนายร้อยตำรวจ”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดอบรมหลักสูตร “เงินทองต้องวางแผน” ตอน “ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน” สำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจที่กำลังจะจบการศึกษา จำนวน 265 นาย โดยมี รองศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเปิดการอบรมเมื่อ 24 ม.ค. ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินและสร้างแรงบันดาลใจเริ่มต้นวางแผนการเงินและลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อย องค์กรที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney