หุ้น CIVIL เปิดเทรดวันแรก 5.25 บาท เหนือจอง 14.13%

HoonSmart.com>> หุ้น CIVIL เปิดเทรดวันแรก 5.25 บาท สูงกว่าราคาขาย IPO 14.13% โบรกฯให้มูลค่าเหมาะสมปี 65 ที่ 6.4 บาท งานในมือกว่า 1.27 หมื่นล้านบาท และงานที่รอเข้าทำสัญญาหรืองานที่บริษัทเป็นผู้ชนะในการประมูลอีก 4.14 พันล้านบาท จะช่วยหนุนรายได้ของบริษัทไปถึงปี 67

หุ้น CIVIL เปิดเทรดวันแรกที่ 5.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.65 บาท หรือ +14.13% จากราคาขาย IPO ที่ 4.60 บาท/หุ้น

บล.ทิสโก้ ระบุจากการประมาณการเบื้องต้นบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง (CIVIL) มีมูลค่าที่เหมาะสมในปี 2565 ที่ 6.4 บาท (อิงบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกันย้อนหลัง 3 ปี ที่ P/E 19 เท่า) จากงานในมือกว่า 1.27 หมื่นล้านบาท และงานที่รอเข้าทำสัญญาหรืองานที่บริษัทเป็นผู้ชนะในการประมูลอีก 4.14 พันล้านบาท ซึ่งจะช่วยหนุนรายได้ของบริษัทไปถึงปี 2567

ทั้งยังมีแนวโน้มที่ดีจากการเปิดประมูลโครงการต่างๆมากขึ้นในปีนี้ของภาครัฐทั้งโครงการขยายเส้นทางหลวง, รถไฟฟ้าสายต่างๆ, รถไฟรางคู่, รถไฟความเร็วสูง และโครงการขยายสนามบินต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังการระบาดของโควิด-19 ประกอบกับการเข้าตลาดของบริษัทจะช่วยเสริมอำนาจการต่อรองทั้งในด้านการร่วมมือกันกับบริษัทอื่น หรือการประมูลงาน นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนที่จะขยายกลุ่มลูกค้าไปยังลูกค้าที่เป็นบริษัทเอกชนมากขึ้นซึ่งจะช่วยหนุนอัตรากำไรแก่บริษัทในอนาคต

สำหรับปัจจัยเสี่ยงสำคัญของ CIVIL คือ อุตสาหกรรมมีการแข่งขันที่รุนแรงซึ่งอาจกดดันรายได้ (หากไม่สามารถประมูลงานได้) และอัตรากำไรของบริษัทได้ในอนาคต(จากการแข่งขันด้านราคา), การก่อสร้างที่อาจล่าช้าจนทำให้ต้นทุนการก่อสร้างกดดันอัตรากำไร และต้นทุนของวัสดุก่อสร้างที่อาจเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยการรับเหมาก่อสร้างงานโครงการในแนวราบ เช่น งานทาง งานท่าอากาศยาน งานทางรถไฟ และงานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ โดยงานส่วนใหญ่เป็นการรับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐ นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปและวัสดุก่อสร้างต่างๆ และธุรกิจให้เช่าและบริการอสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง