WHA ร่วม “มหดิล” ยกระดับด้านสุขภาพภาคอุตสาหกรรม

HoonSmart.com>> “ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป” บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เพื่อความร่วมมือทางวิชาการด้านการดูแลสุขภาพในภาคอุตสาหกรรม

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MoU) กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อยกระดับความร่วมมือด้าน “การดูแลสุขภาพในภาคอุตสาหกรรม” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในภาคอุตสาหกรรม เพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรทางวิชาการและการฝึกอบรมที่ครอบคลุมสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์และสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่สนใจในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้มีระยะเวลา 5 ปี โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ในการจัดหาสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ทำงานในโรงงานและพนักงานในศูนย์โลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอในประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักศึกษา อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลระหว่างสองสถาบันนี้จะช่วยให้นักศึกษา พนักงานบริษัท และผู้นำในอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ สามารถเล็งเห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมด้วยมุมมองใหม่ ๆ อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาและนำเสนอแนวทางแก้ไขที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวบุคคล บริษัท สังคม และประเทศชาติต่อไป

“ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือครั้งใหม่ระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปเป็นอย่างมาก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีในศูนย์โลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งของเรา ความร่วมมือนี้จึงสอดคล้องกับพันธกิจองค์กรของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป และด้วยความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย เราสามารถสร้างความตระหนักด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงาน สนับสนุนการสร้างหลักสูตรทางวิชาการที่สามารถช่วยสร้างงานใหม่ๆ ตลอดจนนำเสนอนโยบายที่ยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมอันจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต”นางสาวจรีพร กล่าว

สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ความร่วมมือนี้จะสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในที่ทำงานและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ นักศึกษายังจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรที่จะเปิดสอนขึ้นหลังจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้ และได้รับรู้ประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง อีกทั้งยังสามารถตระหนักถึงประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติงานในปัจจุบันและประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนกับที่ทำงาน ตลอดจนแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้ในที่ทำงานกับเพื่อนๆ ตามโครงการผลิต “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” ที่ให้ความสนใจในการศึกษาเชิงวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง

“ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้คือโอกาสอันทรงคุณค่าสำหรับคณะของเราในการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมโดยตรง เรารู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ในฐานะพันธมิตรสำหรับโครงการอันน่าชื่นชมนี้ นอกจากนี้ การสนับสนุน ประสบการณ์ และข้อมูลเชิงลึกของบริษัท จะช่วยให้เราออกแบบและสร้างหลักสูตรการเรียนรู้และฝึกอบรมที่จะเป็นดั่งมิติใหม่ของคณะ ความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้นักศึกษาของเรามีโอกาสได้ร่วมสังเกตการณ์ทั้งบริษัทไทยและต่างประเทศในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี ของประเทศไทย และได้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ นักศึกษายังจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์จริงและตระหนักถึงวิธีการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพในอุตสาหกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป” รศ.ดร. สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว