RS กำลังศึกษาลงทุนธุรกิจใหม่ หลังข่าวจะซื้อ”ยูนิลีเวอร์”

HoonSmart.com>> RS แจงอยู่ระหว่างการศึกษาการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตและขยาย Ecosystem ของอาร์เอส กรุ๊ป หลังมีข่าวเตรียมปิดดีลซื้อกิจการ”ยูนิลีเวอร์”

บริษัท อาร์เอส (RS) ชี้แจงถึงประเด็นข่าวเรื่อง”เตรียมปิดดีลเจรจาซื้อกิจการ”ยูนิลีเวอร์”ว่า บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบันเทิงที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน รวมทั้งการสร้างจุดยืนในฐานะผู้นำการผสมผสานความบันเทิงและการค้าปลีกด้วยโมเดล Entertainmerce

นอกจากนี้จากการที่บริษัทฯมีกลยุทธ์การทำ Mergers and Acquisitions (M&A) และ Joint Venture (JV) นั้น บริษัทฯอยู่ในระหว่างการศึกษาการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตและขยาย Ecosystem ของอาร์เอส กรุ๊ป

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อชี้แจงใดๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯจะแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป