ตลท.จับหุ้น AF-CRD-GLOCON-TRITN-UREKA-WAVE แคชบาลานซ์

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับขังหุ้น AF-CRD-GLOCON-TRITN แม่-ลูก UREKA และแม่-ลูก WAVE เข้า Cash Balance ตั้งแต่ 24 ม.ค.-4 มี.ค. 65 ขยายเวลา CHO แม่-ลูก SAAM เข้า Cash Balance ตั้งแต่ 24 ม.ค.-11 ก.พ.65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance หุ้นบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง (AF) หุ้นบริษัท เชียงใหม่ริมดอย (CRD) หุ้นบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ (GLOCON) หุ้นบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) หุ้นบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ (UREKA) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ ครั้งที่ 2 (UREKA-W2) หุ้นบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WAVE) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) โดยสมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.-4 มี.ค. 2565

พร้อมทั้งขยายช่วงดำเนินการ Cash Balance หุ้นของบริษัท ช ทวี (CHO) หุ้นบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ (SAAM) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ ครั้งที่ 1 (SAAM-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ ครั้งที่ 2 (SAAM-W2) ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.-11 ก.พ. 2565

ด้านราคาหุ้น AF ปิดตลาดที่ 1.39 บาท ลดลง 0.09 บาท หรือ -6.08% มูลค่าการซื้อขาย 74.27 ล้านบาท

หุ้น CRD ปิด 1.38 บาท ลดลง 0.13 บาท หรือ -8.61% มูลค่าการซื้อขาย 39.31 ล้านบาท

หุ้น GLOCON ปิด 1.20 บาท ลดลง 0.02 บาท หรือ -1.64% มูลค่าการซื้อขาย 113.04 ล้านบาท

หุ้น TRITN ปิด 0.27 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท หรือ +3.85% มูลค่าการซื้อขาย 20.04 ล้านบาท

หุ้น UREKA ปิด 2.66 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ +3.91% มูลค่าการซื้อขาย 107.00 ล้านบาท

วอร์แรนต์ UREKA-W2 ปิดที่ 1.53 บาท หรือ +0.15 บาท หรือ +10.87% มูลค่าการซื้อขาย 8.01 ล้านบาท

หุ้น WAVE ปิดที่ 1.19 บาท ลดลง 0.01 บาท หรือ -0.83% มูลค่าการซื้อขาย 28.82 ล้านบาท

WAVE-W2 ปิดที่ 0.52 บาท ลดลง 0.02 บาท หรือ -3.70% มูลค่าการซื้อขาย 5.07 ล้านบาท

หุ้น CHO ปิดที่ 1.07 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท หรือ +0.94% มูลค่าการซื้อขาย 157.22 ล้านบาท

หุ้น SAAM ปิดที่ 8.55 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ +2.40% มูลค่าการซื้อขาย 27.28 ล้านบาท

SAAM-W1 ปิดที่ 1.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท หรือ +4.17% มูลค่าการซื้อขาย 84,290 บาท

SAAM-W2 ปิด 1.51 บาท ลดลง 0.40 บาท หรือ -2.58% มูลค่าการซื้อขาย 17,780 บาท