XPG ร่วมทุน “กันตนา” ตั้ง “ดิ อัพ แรงค์” ลุยภาพยนตร์-พัฒนาโมบายแอปฯสื่อบันเทิง

HoonSmart.com>> “เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล” ผนึก “กันตนา กรุ๊ป” ตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ “ดิ อัพ แรงค์” ดำเนินธุรกิจภาพยนตร์ พัฒนาโมบายล์แอปพลิเคชั่นสื่อบันเทิงรูปแบบต่างๆ

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล (XPG) เปิดเผยว่า บริษัทจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท คิง ออฟ เกมเมอร์ คลับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท กันตนา กรุ๊ป ซึ่งเป็นไปตามกรอบงบประมาณและนโยบายการลงทุนที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมอบอำนาจให้คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจ

สำหรับบริษัทร่วมทุนดังกล่าวใช้ชื่อ บริษัท ดิ อัพ แรงค์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับภาพยนตร์ และพัฒนาโมบายล์แอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 675,850.00 บาท

โครงสร้างการถือหุ้น XPG ถือสัดส่วน 61.5381% บริษัท คิง ออฟ เกมเมอร์ คลับ จำกัด ถือ 38.4612% และนางสาวลิมลี่ ทิพพงษ์ประภาสน 0.0007%