ตลท.มอบ 1 ล้านให้รพ.สิรินธรซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดย อัญญาชลี กมเลศร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม มอบเงินแก่โรงพยาบาลสิรินธร 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนเครื่องติดตามสัญญาณชีพและชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ PAPR รักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยมี พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสมทบทุนผ่านองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิต่างๆ ต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์ของ COVID-19