KTAM จัดโปรโมชั่น RMF-SSF สร้างวินัยออมระยะยาวกระตุ้นวางแผนภาษีต้นปี

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงไทย จัดโปรโมชั่น “คลังทรัพย์รับปีเสือ” คืนกำไรนักลงทุน พร้อมส่งเสริมสร้างวินัยการออมในระยะยาว กระตุ้นวางแผนภาษีปี 65 ล่วงหน้า ทุกยอดลงทุน KTAM RMF/SSF (ปกติ) ไม่รวม RMF2, RMF3 และ RMF ทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS มูลค่า 100 บาท พิเศษลงทุนผ่านโครงการ Wealth+ ลงทุนประจำทุกเดือน รับมูลค่า 250 บาท

ชวินดา หาญรัตนกูล

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับนักลงทุน ส่งเสริมการสร้างวินัยการออมในระยะยาว และกระตุ้นให้เกิดการวางแผนภาษีปี 2565 ล่วงหน้า KTAM จึงจัดโปรโมชั่นเปิดคลังทรัพย์รับปีเสือ ให้กับนักลงทุนที่มีการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมเพื่อการออม โดยยอดลงทุนสุทธิใน KTAM RMF/SSF (ปกติ) ไม่รวม RMF2, RMF3 และ RMF 4 ทุกๆ 50,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS มูลค่า 100 บาท โดยเริ่มโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. – 30 ธ.ค.2565

นอกจากนี้พิเศษยิ่งกว่า เมื่อลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมเพื่อการออม KTAM RMF/SSF ผ่านโครงการ Wealth+ ที่ลงทุนแบบประจำเท่ากันทุกเดือนต่อเนื่อง 12 เดือนตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค.2565 ทุกๆ 50,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS มูลค่า 250 บาท โดยการลงทุนทั้งสองโครงการดังกล่าว นักลงทุนสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต KTC และยังสามารถนำคะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนนแทน เงินลงทุน 100 บาท ได้

นักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด เงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ผู้สนับสนุนการขายหรือ บลจ.กรุงไทย หรือโทรสอบถามได้ที่ Call Center 02 686 6100 กด 9 หรือที่เว็บไซต์ www.ktam.co.th