เมืองไทยประกันชีวิต จัดงาน “Agency Kick off 2022-จักรวาลแห่งความสำเร็จ”


สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต นำทัพผู้บริหารและฝ่ายขายทั่วประเทศ ร่วมงาน “Agency Kick off 2022-จักรวาลแห่งความสำเร็จ ต้อนรับปีเสือ 2565 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และส่งมอบพลังแห่งการไม่ยอมแพ้ (Never Give Up) ให้กับตัวแทนฝ่ายขาย รวมถึงการมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป้าหมายของปี 2565 ยกระดับมาตรฐานการเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยงานจัดขึ้นในรูปแบบ Live Streaming เต็มรูปแบบ พร้อมนำเทคนิค Motion Graphic ที่ล้ำสมัยมาใช้ในการจัดงานเป็นครั้งแรก ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่