ตลาดฯ ยันไม่ได้กีดกัน WORLD กลับมาเทรด สั่งแจงข้อมูลเพิ่มขายหุ้นบ.ย่อย

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยืนยันไม่ได้กีดกันหุ้น “เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น” กลับมาซื้อขาย สั่งเร่งเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณี ทำสัญญขายหุ้น WIE ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้ NauticAWT จะกระทบต่อคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน ผลดำเนินงานบริษัทในการขอกลับมาเทรดหรือไม่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยืนยันว่าไม่ได้มีการกีดกันไม่ให้ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น (WORLD) กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ WORLD เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Share And Purchase Agreement ระหว่าง WORLD และ NauticAWT Limited เนื่องจากในกรณีนี้ NauticAWT ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) แล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล WORLD จึงต้องเปิดเผยข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ครบถ้วนเช่นกัน รวมถึงขอให้ WORLD ชี้แจงว่าธุรกรรมดังกล่าวจะกระทบต่อคุณสมบัติในการขอย้ายกลับมาซื้อขายหรือไม่ อย่างไร

พร้อมกันนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหนังสือแจ้ง WORLD เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ WORLD เปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน เท่าเทียม เพื่อประโยชน์แก่ตัวบริษัทเองและผู้ลงทุน รายละเอียดตามข่าวที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=16424630849441&language=th&country=TH

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทอย่างเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด โดยส่งเสริมให้ทุกบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นบริษัทที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน

 
 
อ่านข่าว

WORLD ตั้งคำถามตลาดหลักทรัพย์ แตะถ่วงกลับมาซื้อขาย