DMT ไม่ทิ้งน้องๆ เดินสายมอบถุงของขวัญวันเด็ก

ทีมสื่อสารองค์กรจาก บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) พามิสเตอร์โทล์ลเวย์ (ที่ 2 จากขวา) เดินสายมอบถุงของขวัญวันเด็ก ที่ประกอบไปด้วย อุปกรณ์การเรียน ขนม นม และของเล่น จำนวน 1,000 ชุด ให้กับตัวแทนชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงบริษัท อาทิ ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง ชุมชนหลักสี่ แฟลตทุ่งสองห้อง เพื่อร่วมสร้างความสุขในช่วงวันเด็กแห่งชาติให้กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป