APM เยี่ยมชมธุรกิจ HPT

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ พร้อมด้วย สุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และทีมงาน APM เยี่ยมชมโรงงานพร้อมสวัสดีปีใหม่ บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) (HPT) โดยมี วรรณี เชาว์กิตติโสภณ รองประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ ณ โรงงาน โฮม พอตเทอรี่ จังหวัดลำปาง เมื่อเร็วๆนี้