MTC คว้ารางวัลระดับสากล GLOBAL BANKING & FINANCE AWARDS ปี 2021

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ได้รับรางวัลเกียรติยศ GLOBAL BANKING & FINANCE AWARDS ® 2021 ที่จัดโดย Global Banking & Finance Review นิตยสารชั้นนำด้านการเงินการลงทุนจากประเทศอังกฤษ ในสาขา “The Next 100 Global Awards 2021” กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NBFI)