ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6,929 ราย เสียชีวิต 13 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 6,929 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 209 ราย ยอดหายป่วยกลับบ้าน 5,255 ราย เสียชีวิต 13 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 17 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อใหม่รวม 6,929 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 6,720 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 209 ราย ผู้ป่วยสะสม 107,979 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 5,255 ราย หายป่วยสะสม 58,772 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 82,210 ราย และเสียชีวิต 13 ราย

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังไม่รวมตรวจ ATK