“พรินซิเพิล” อัพไซด์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “สมดุลตามอายุ” โตปีนี้ 20%

HoonSmart.com>> บลจ.พรินซิเพิล ตอกย้ำความสำเร็จ ‘กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว’ คว้ารางวัลประเภท “Pooled Fund ที่มีขนาดกองทุนต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท” ติดต่อกันปีที่ 4 ขนาดกองทุนเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ล้านบาท พร้อมวางเป้าเพิ่มขนาดกองทุนอีก 20% ในปีนี้ ชูจุดเด่นนโยบายการลงทุนที่หลากหลายแก่สมาชิกและความเชี่ยวชาญด้านการออมเพื่อวัยเกษียณ

นางปาจรีย์ บุณยัษฐิติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (The Registered Provident Fund of Principal Target Date Retirement) ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2557 ถึงปัจจุบัน บลจ.พรินซิเพิล ได้รับการตอบรับที่ดีจากบริษัทนายจ้างเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีขนาดกองทุนเกือบ 10,000 ล้านบาท มีจำนวนนายจ้างรวม 285 บริษัท รวมถึงสมาชิกทั้งหมด 31,977 ราย

แผนการลงทุนแบบ Target Date ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สมาชิกที่มีปีเกษียณแตกต่างกัน ตั้งแต่สมาชิกที่เริ่มทำงานจนถึงวัยใกล้เกษียณ สมาชิกเลือกแผนการลงทุนตามปีที่ตนเองจะเกษียณอายุ จากนั้น ผู้จัดการกองทุนจะทำหน้าที่คัดเลือกสินทรัพย์ประเภทต่างๆ (asset class selection) พร้อมจัดพอร์ตในระยะยาว (Strategic Asset Allocation) วางกลยุทธ์ในการปรับพอร์ตในระยะสั้นตามภาวะตลาด (Tactical Asset Allocation) และ ปรับสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุนของสมาชิก ด้วยการทำ rebalancing และดูแลปรัปพอร์ตให้กับสมาชิกให้เหมาะสมกับวัยที่เพิ่มขึ้นและการยอมรับความเสี่ยงที่ลดลงของสมาชิกตลอดทางจนสมาชิกเกษียณอายุ นอกจากนี้ เรายังมีแผนการลงทุนสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุแล้ว แต่ไว้วางใจฝากเงินให้ดูแลเงินต่อให้ โดยจัดพอร์ตให้เหมาะสมกับสมาชิกที่เกษียณอายุแล้วด้วย สร้างความพึงพอใจให้กับกรรมการกองทุนและสมาชิกเป็นอย่างมาก

ขณะเดียวกัน บลจ. พรินซิเพิล ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการกองทุน โดยได้รับคัดเลือกรับรางวัลชนะเลิศประเภท Pooled Fund ที่มีขนาดกองทุนต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท จากโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น 3 ปีติดต่อกัน (ปี 2560-2562) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศในปี 2563 (ประกาศผลปี 2564) ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทั้งนี้ บลจ. พรินซิเพิล ถือเป็นบริษัทจัดการแห่งแรกในประเทศไทย ที่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายสมดุลตามอายุ (Target Date Retirement Fund) โดยมี Track record ในการดำเนินมากกว่า 5 ปี มีจุดเด่นในเรื่องนโยบายการลงทุนที่หลากหลายให้สมาชิกเลือก แบ่งเป็น Target Date 6 นโยบาย สำหรับสมาชิก 6 กลุ่ม ตามช่วงอายุและระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมครอบคลุมตั้งแต่วัยเริ่มต้นทำงานจนถึงวัยเกษียณ โดยมีผู้จัดการกองทุนเลือกผสมสัดส่วนการลงทุน ทำหน้าที่ปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก เน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุนไทย ตราสารทุนต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์และทองคำ

“สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนตามปีเกษียณของตนเองเพียงครั้งแรกครั้งเดียว ไม่ต้องสับเปลี่ยนแผนการลงทุนเอง จากนั้นจะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลปรับสัดส่วนการลงทุนให้อัตโนมัติ และเมื่อสมาชิกเกษียณอายุแล้วยังมีแผนการลงทุนแบบ Target Date Post Retirement เพื่อรองรับอีกด้วย นอกจากนี้ สมาชิกที่มีความชำนาญด้านการจัดสัดส่วนการลงทุน ยังมีแผน Target Risk อีก 8 นโยบาย ให้สามารถเลือกผสมสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเอง” นางปาจรีย์กล่าว

ทั้งนี้ บลจ. พรินซิเพิล จำกัด เป็นหนึ่งในเครือ พรินซิเพิล กลุ่มบริการทางการเงินระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออมเพื่อการเกษียณมากกว่า 140 ปี ได้รับรางวัลด้านการลงทุนมากมายจาก Morningstar Award, Money & Banking Magazine Award ติดต่อกันหลายปี และยังได้รับรางวัลด้านการบริการจาก Fund Selector Asia Awards ปี 2021

ขณะเดียวกันยังมีบริการด้านอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว อาทิ บริการ Provident Fund Analytical Report ให้แก่บริษัทนายจ้างเพื่อสำรวจสุขภาพการเงินภาพรวมทั้งองค์กร บริการ Plan WISE Retire WELL เครื่องมือเพื่อช่วยให้สมาชิกวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมผ่านเว็บไซต์และ Principal Provident Fund Application นอกจากนี้ยังมีบริการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการออมเพื่อเกษียณและการลงทุนอย่างใกล้ชิดแก่กรรมการและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบ online และ onsite