PTC โรดโชว์ออนไลน์ 19 ม.ค. โชว์ศักยภาพผู้นำคลังน้ำมันอีสานตอนบน-ล่าง

HoonSmart.com>> หุ้น “พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น” PTC ไอพีโอน้องใหม่ เตรียมโรดโชว์ขายหุ้น IPO ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 19 ม.ค.นี้ โชว์ศักยภาพผู้นำคลังน้ำมันอีสานตอนบน-ล่าง พร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น (PTC) ดำเนินธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับ เก็บ ผสม และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ผู้นำของผู้ให้บริการคลังน้ำมันอีสานตอนบน-ล่าง ที่ช่วยเชื่อมโยงการส่งมอบพลังงานสู่ภูมิภาค เตรียมจัดโรดโชว์นำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่นักลงทุนรายย่อย นำโดยนายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหา พร้อมด้วยนายวรชาติ ทวยเจริญ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ “จารีรัตน์ บุลสุข” กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่า ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย ร่วมผนึกกำลังให้ข้อมูลแนะนำธุรกิจและแผนงานขยายธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงและแข็งแกร่งในระบบพลังงานของประเทศ ผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม ในวันที่ 19 ม.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน Facebook Page Wealthy Thai