BCPG ทุ่ม 1 พันล. ลงทุนระบบสายส่งไฟฟ้าในลาวต่อยอดธุรกิจขายเวียดนาม

HoonSmart.com>> “บีซีพีจี” ส่งบริษัทย่อยซื้อหุ้น Nam Tai Power Sole สัดส่วน 25% มูลค่าประมาณ 1,070 ล้านบาท ลงทุนโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าใน สปป.ลาว รองรับและต่อยอดธุรกิจขายไฟไปเวียดนาม สร้างความมั่นคงในการผลิต ขายไฟฟ้าและการให้บริการสายส่งในสปป.ลาว

นิวัติ อดิเรก

นายนิวัติ อดิเรก รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี (BCPG) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2564 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Nam Tai Power Soleจำกัด (Nam Tai) ในสัดส่วน 25% จากพงษ์ทรัพย์ทวี กรุ๊ป จำกัด (PSG) ในวงเงินไม่เกิน 32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 1,070 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้ บริษัทฯ ได้สิทธิ ร้อยละ 50 ของรายได้และผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งหมดที่ได้จากการพัฒนาโครงการระบบสายส่งไฟฟ้า ขนาด 220 กิโลโวลต์ และสถานีไฟฟ้าย่อยจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam Tai ใน สปป.ลาว เพื่อเชื่อมต่อกับระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam Electricity -EVN) ที่ชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ

“การลงทุนในโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจการให้บริการระบบสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อยแล้ว บริษัทฯ ยังสามารถเข้าร่วมบริหารธุรกิจในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของ และจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในบริเวณใกล้เคียง ใน สปป.ลาว เพื่อส่งไฟฟ้าไปขายให้กับ EVN ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง ส่งผลให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทฯ มีความมั่นคงในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ามากขึ้น” นายนิวัติกล่าว