เมืองไทยประกันชีวิต ทำบุญต้อนรับปีใหม่ ปี 2565

เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ปี 2565 โดยมีโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยยุพา ล่ำซำ,  สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดี แด่ผู้เอาประกันทุกท่านด้วยคุณธรรม บรรษัทภิบาล โดยการจัดงานทำบุญดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่