ตลท. ขึ้น NP หุ้น NMG สั่งแจงกรณีผู้บริหารมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย NP หุ้น NMG ช่วงเช้า 10 ม.ค.65 เหตุบริษัทฯ ยังไม่ชี้แจงกรณีก.ล.ต.แจ้งผู้บริหารมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ดำเนินการให้บันทึกรายได้ค่าโฆษณาที่ไม่มีจริงในงบการเงินของ NMG

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการขึ้นเครื่องหมาย NP บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) ในวันที่ 10 ม.ค. 2565 เหตุผลเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งบุคคลที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารจำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2565 เนื่องจากก.ล.ต.ตรวจสอบพบว่า บุคคล 4 ราย ซึ่งขณะเกิดเหตุในช่วงปี 2558 ถึงปี 2560 เป็นกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) ได้ร่วมกันตัดสินใจอนุมัติ สั่งการ และดำเนินการให้บันทึกรายได้ค่าโฆษณาที่ไม่มีจริงในงบการเงินของ NMG (รายละเอียดปรากฏตามข่าวก.ล.ต.วันที่ 7 มกราคม 2565)

ท้งนี้ เนื่องจากน.ส.ณัฐวรา แสงวารินทร์ ยังคงดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด ใน NMG โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ติดต่อประสานงานให้ NMG ชี้แจงการดําเนินการของบริษัทต่อกรณีดังกล่าว แต่ NMG ยังไม่สามารถชี้แจงสารสนเทศมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) หลักทรัพย์ของ NMG ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 10 ม.ค.2565 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะชี้แจงสารสนเทศสำคัญได้