ตลาดจับ BE8-K แคชบาลานซ์ ยก PSG ระดับ 2 ขยายเวลาคุม TRC สูงสุด

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับหุ้น BE8 แม่-ลูก K ติด Cash Balance เริ่ม 10 ม.ค.-18 ก.พ.65 ขยายเวลา MONO, UBE แม่-ลูก MACO, ถึง 28 ม.ค.นี้ พร้อมยกระดับคุมร้อนระดับ 2 หุ้น PSG ด้าน TRC ขยายเวลามาตรการระดับ 3 ถึง 28 ม.ค.65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดก่อนซื้อหลักทรัพย์เต็มจำนวนหุ้นบริษัท เบริล 8 พลัส (BE8) หุ้นบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. (K) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. ครั้งที่ 1 (K-W1) ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.-18 ก.พ.2565

พร้อมทั้งขยายช่วงดำเนินการมาตรการระดับ 1 หุ้นบริษัท มาสเตอร์ แอด (MACO) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท มาสเตอร์ แอด ครั้งที่ 3 (MACO-W3) หุ้นบริษัท โมโน เน็กซ์ (MONO) และหุ้นบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE) ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.-28 ม.ค. 2565

นอกจากนี้ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หุ้นของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น (PSG) ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.-28 ม.ค. 2565 และขยายช่วงดำเนินการมาตรการระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หุ้นของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น (TRC) ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.-28 ม.ค. 2565