CRD คว้าก่อสร้างโครงการ Atlandta Medicare มูลค่า 322 ลบ.

HoonSmart.com>> “เชียงใหม่ริมดอย” ได้งานก่อสร้างโครงการ Atlandta Medicare Institute มูลค่า 322 ล้านบาท

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย (CRD) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างใหม่จำนวน 1 โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมประกอบอาคาร โครงการ Atlandta Medicare Institute ของบริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ มูลค่าโครงการ 322 ล้านบาท ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาโครงการวันที่ 20 ธ.ค.2564-20 พ.ย.2565