โบรกฯ เล็ง BE8, J, J-W1, GRAND, K, K-W1 เข้าเกณฑ์ Cash Balance

HoonSmart.com>> “บล.กรุงศรี-ทิสโก้” คาด 6 หลักทรัพย์ “BE8, J, J-W1, GRAND, K, K-W1” เข้าเกณฑ์ Cash Balance รอตลาดประกาศเย็นนี้

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี คาดหุ้นที่เข้าเงื่อนไข Cash Balance ได้แก่ หุ้นของบริษัท เบริล 8 พลัส (BE8) , บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท (J) และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 (J-W1) หุ้นบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (GRAND) หุ้นบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. (K) และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทคิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (K-W1)

ด้านบล.ทิสโก้ คาดหุ้นเข้าเกณฑ์ ได้แก่ BE8, GRAND, J, J-W1, K, K-W1 จะติด Cash Balance เย็นนี้

ส่วน HYDRO, HYDRO-W1, MACO, MACO-W3, MONO, TRC, UBE ติด Cash Balance วันสุดท้ายถึง 7 ม.ค. หากไม่ถูกขยายเวลา

ด้าน JCKH, JCKH-W1 ติด Cash Balance 7-27 ม.ค. จากมาตรการ Trading Alert