บลจ.บัวหลวงขาย BR กว่า 4.46% เหลือถือหุ้น 3.06%

HoonSmart.com>> “บลจ.บัวหลวง” ขายหุ้นบางกอกแร้นช์ (BR) ล็อตใหญ่กว่า 40.72 ล้านหุ้น สัดส่วน 4.46% เหลือถือหุ้นในพอร์ต 3.06%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด จำหน่ายหุ้นของบริษัท บางกอกแร้นช์ (BR) เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2565 จำนวน 40,726,500 หุ้น หรือคิดเป็น 4.4617% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 28,018,000 หุ้น หรือคิดเป็น 3.0694% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้บลจ.บัวหลวงถือหุ้น BR จำนวน 68,744,500 หุ้น หรือ 7.5311%

ด้านราคาหุ้น BR เมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ทำรายการ ราคาเปิด 3.00 บาท ขึ้นไปแตะสูงสุด 3.16 บาท และต่ำสุด 2.98 บาท ปิดที่ 3.06 บาท +0.08 บาท หรือ +2.68% มูลค่าการซื้อขาย 219.32 ล้านบาท

ขณะที่ปิดตลาดล่าสุด 6 ม.ค. อยูที่ 2.98 บาท -0.08 บาท หรือ -2.61% มูลค่าการซื้อขาย 115.77 ล้านบาท