BKD ปิดจ๊อบรับเงินขายหุ้น “โกลด์ ซอร์ส” มูลค่า 550 ลบ.

HoonSmart.com>> “บางกอก เดค-คอน” ได้รับเงินค่าขายหุ้น “โกลด์ ชอร์ส” จำนวน 2.55 ล้านหุ้น มูลค่า 550 ล้านบาท จาก “เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์” เรียบร้อย

บริษัท บางกอก เดค-คอน (BKD) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับชำระค่าหุ้นบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำนวน 550 ล้านบาท จาก บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP) จนครบจำนวนแล้ว และบริษัทฯได้ดำเนินการโอนหุ้นทั้งหมด จำนวน 2,551,976 หุ้น ให้กับ 7UP แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ การขายหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2564 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้น ของบริษัท โกลด์ ชอร์ส โครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาส่งให้พื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต และบางส่วนของจังหวัดพังงา ให้กับบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์แอนด์พาวเวอร์ (UP)